Kvinne ligger i sengen med en blurret mann i bakgrunnen

Det er vanlig å lure på et par ting når man har behov for å ta nødprevensjon. Her får du svar på de mest stilte spørsmålene om angrepillen.

HVA ER ELLAONE?

ellaOne er en nødprevensjon som kan hindre graviditet etter ubeskyttet samleie, eller når annen prevensjon har mislykkes.

 

HVORDAN VIRKER ELLAONE?

Den virker ved å forsinke eggløsningen. Sædcellene kan overleve 5 dager i kroppen din. ellaOne forsinker eggløsningen i opptil 5 dager slik at når egget frigis, er ikke sædcellene lenger i stand til å gjøre deg gravid.

 

NÅR ER ELLAONE EFFEKTIV?

ellaOne er effektiv når risikoen for å bli gravid er størst. ellaOne kan forhindre en graviditet selv når du er i ferd med å få eggløsning. Variasjonen i tidspunkt for eggløsningen er stor. Perioden hvor unnfangelse kan finne sted går fra fem dager før man har eggløsning til selve dagen man har eggløsning, tid for eggløsning kan variere. Det betyr at det ikke finnes noe som heter «sikre perioder».

 

HVORDAN BRUKER MAN ANGREPILLEN ELLAONE?

Behandlingen består av 1 tablett. ellaOne er mer effektiv jo tidligere tabletten tas etter ubeskyttet samleie. Du bør ta ellaOne så raskt som mulig, og ikke senere enn 5 dager (120 timer) etter ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt.

 

ELLAONE® ER EFFEKTIV NÅR RISIKOEN FOR Å BLI GRAVID ER STØRST

ellaOne kan forhindre en graviditet selv når du er i ferd med å få eggløsning. Variasjonen i tidspunkt for eggløsningen er stor. Perioden hvor unnfangelse kan finne sted går sannsynligvis fra fem dager før man har eggløsning til selve dagen man har eggløsning, tid for eggløsning kan variere. Det betyr at det ikke finnes noe som heter «sikre perioder».

 

HVORDAN VET JEG OM ELLAONE® HAR VIRKET?

Du kan ikke vite om ellaOne har virket før du får din neste menstruasjon. Etter å ha tatt ellaOne får de fleste kvinner normal menstruasjon til forventet tidspunkt. Noen kan få menstruasjonen senere eller tidligere enn normalt. Hvis menstruasjonen er mer enn 7 dager forsinket, er unormal, du opplever symptomer som magesmerter, kvalme, oppkast eller smerter i brystene, eller du lurer på om du kan være gravid, bør du ta en graviditetstest.

 

HAR APOTEKPERSONALET TAUSHETSPLIKT?

Ja, apotekpersonalet har alltid taushetsplikt.

 

KAN JEG KJØPE ANGREPILLEN UTEN RESEPT?

Ja, ellaOne er reseptfritt og kan kjøpes på alle landets apotek.

 

GIR ELLAONE NOEN BIVIRKNINGER?

Som alle andre legemidler kan ellaOne gi bivirkninger. De mest vanlige rapporterte bivirkningene er hodepine, kvalme, magesmerter og smerter under menstruasjon. Vær oppmerksom på at dette også kan være tegn på graviditet. Hvis menstruasjonen uteblir eller er kraftigere eller lettere enn normalt, og symptomene er som beskrevet over, anbefales det å ta en graviditetstest.

 

HVA SKJER OM JEG TAR MANGE TABLETTER?

Angrepillen har ikke bedre effekt om du tar flere tabletter. Om du skulle komme til å ta for mange tabletter kontakt lege, apotek, sykehus eller Giftinformasjonssentralen (tlf. 22 59 13 00). Alvorlig effekt etter overdosering er ikke rapportert.

 

KAN JEG KJØRE BIL ETTER Å HA TATT ANGREPILLEN?

Ja, ellaOne påvirker ikke evnen til å kjøre bil.

 

HVEM KAN BRUKE ELLAONE?

ellaOne er egnet for alle kvinner i fertil alder, inkludert ungdommer.

 

DU BØR IKKE BRUKE ELLAONE HVIS:

Du er allergisk overfor ulipristalacetat eller noen av de andre hjelpestoffene i ellaOne. (Hjelpestoffene et listet opp i pakningsvedlegget – spør en av de ansatte på apoteket hvis du er usikker)

 

HVA GJØR JEG OM JEG KASTER OPP ETTER AT JEG HAR TATT ANGREPILLEN?

Det er uvanlig at kvinner kaster opp etter å ha tatt en angrepille. Dersom dette skjer innen tre timer etter inntak av tabletten, anbefales det at en ny tablett tas med én gang for å oppnå effekt. Dette innebærer at du må gå til anskaffelse av en ny pakke for å få fullført behandlingen.

 

KAN JEG BRUKE ELLAONE NÅR JEG AMMER?

Virkestoffet i ellaOne, ulipristalacetat skilles ut i morsmelken. Effekten på nyfødte/spedbarn har ikke blitt undersøkt. Risiko for det ammende barnet kan ikke utelukkes. Etter inntak av ellaOne anbefales det ikke å amme i én uke. I denne perioden anbefales det å pumpe ut og kaste brystmelken for å stimulere melkeproduksjonen.

 

HVOR OFTE KAN JEG TA ANGREPILLEN?

ellaOne er å anse som en nødløsning, og skal ikke erstatte andre prevensjonsmidler. For regelmessig bruk finnes det mer effektive prevensjonsmidler. Rådfør deg på apotek, med helsesøster eller lege for ytterligere informasjon.

 

HVA HVIS JEG ALLEREDE ER GRAVID NÅR JEG TAR NØDPREVENSJON?

ellaOne har ingen effekt om man allerede er blitt gravid. Skulle man likevel komme til å ta ellaOne er det ikke påvist noen fare for fosteret.

 

ER NØDPREVENSJON DET SAMME SOM ABORT?

Nei, ellaOne virker ved å hemme eller forsinke eggløsningen. ellaOne avbryter ikke et eksisterende svangerskap.

 

FORSIKTIGHETSREGLER – HER FØLGER EN LISTE OVER LEGEMIDLER OG HELSETILSTANDER MAN BØR VÆRE KJENT MED FØR BRUKEN AV ELLAONE:

– Alvorlig astma
– Anbefales ikke for kvinner med alvorlig leversykdom
– Visse legemidler som brukes for å behandle epilepsi (fenytoin, fosfenytoin, fenobarbital, primidon, carbamazepin, oxcarbazepin)
– Visse legemidler som brukes til å behandle HIV-infeksjon (ritonavir, efavirenz, nevirapin)
– Visse legemidler som brukes for å behandle bakterieinfeksjoner (for eksempel rifampicin, rifabutin)
– Urtemedisiner som inneholder Johannesurt (Hypericum perforatum) som brukes mot depresjon eller angst
– Bør ikke brukes sammen med nødprevensjon som inneholder levonorgestrel
– Hvis menstruasjonen er forsinket, eller symptomer på graviditet oppleves (som ømme bryster og morgenkvalme)

 

ellaOne® er et reseptfritt legemiddel som inneholder ulipristalacetat.  Brukes til å unngå graviditet etter ubeskyttet samleie eller dersom prevensjons-metode har sviktet. Skal ikke brukes regelmessig. ellaOne kan virke mindre effektivt hvis du har brukt visse andre legemidler i løpet av de siste 4 ukene. Det gjelder særlig legemidler brukt i behandling av epilepsi, tuberkulose, HIV-infeksjon eller plantebaserte legemidler som inneholder Johannes urt. Hvis du bruker disse legemidlene eller hvis du har forsinket menstruasjon eller andre tegn på graviditet, har alvorlig astma eller alvorlig leversykdom må du rådføre deg med lege. Les pakningsvedlegget før bruk.

 

Referanser:

A.J.Wilcox, D.Dunson,D.D. Baird. The timing of the «fertility window» in the menstrual cycle: day specific estimates from a prospective study. BMJ 2000;321:1259-1262

Pakningsvedlegg ellaOne

Id nummer: NO/ULP/1216/0014

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *