Halsbrann behøver ikke ta kontroll over hverdagen din – det finnes grep du kan ta.

Hvis du er blant dem som er plaget av halsbrann, er du ikke alene. Halsbrann er en vanlig helseplage. Den kan oppleves som svært plagsomt, og mange velger å bli hjemme når plagene er som verst.

Halsbrann kommer av at magesyre er på feil sted. Fungerer ikke lukkemuskelen mellom magesekken og spiserøret optimalt kan det lekke magesyre opp i spiserøret. Spiserøret er ikke konstruert for å ivareta det sure mageinnholdet. Dette kan resultere i halsbrann.

 

HALSBRANN KOSTER SAMFUNNET

Symptomene oppleves forskjellig fra person til person. For noen kan det være snakk om milde, mens det for andre kan oppleves som sterke smerter noen opplever en sur og bitter smak i munnen.

En svensk studie viser at halsbrannsymptomer er en årsak til redusert effektivitet på jobb, og er en betydelig kostnad for samfunnet. Studien tok for seg 136 svenske ansatte, 109 av disse hadde oppsøkt lege i forbindelse med plagene.

Fravær fra arbeid i perioden da de opplevde symptomer var i gjennomsnitt 2,5 timer per uka blant pasienter med milde til alvorlige symptomer. I tillegg var deres daglige arbeidseffektivitet redusert med 23 prosent og produktivitet av daglige gjøremål var redusert med 30 prosent.

Studiens konklusjon var at halsbrannplager førte til betydelig redusert arbeidseffektivitet og redusert helserelatert livskvalitet.

I tillegg kan halsbrannen begrense deg sosialt, fordi du gjerne unngår sosiale sammenhenger som innebærer mat eller alkohol. Heldigvis finnes det grep du kan gjøre for å få tilbake livet ditt.

 

TA KONTROLL

Det finnes enkle måter å minske symptomene og bli kvitt halsbrann på. SOMAC Control® er et reseptfritt legemiddel for korttidsbehandling ved reflukssymptomer som effektivt behandler årsaken til problemet, slik at du kan unngå halsbrann. Legemidlet hemmer magens syreproduksjon og kan hindre halsbrann over lengre tid.

Om det trengs øyeblikkelig lindring, kan SOMAC Control® kombineres med andre syrenøytraliserende produkter ved oppstart

Les mer her om hvordan du kan bli smertefri.

 

SOMAC Control® er et reseptfritt legemiddel for korttidsbehandling ved reflukssymptomer (f.eks. halsbrann, sure oppstøt) hos voksne. Inneholder 20 mg pantoprazol. Dette legemiddelet gir nødvendigvis ikke umiddelbar lindring. Bør ikke brukes dersom du er gravid eller ammer. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

 

Referanser:

Norsk helseinformatikk, brystbrannsykdom (cited: 14.12.16)

Helsenorge, halsbrann og sure oppstøt (cited: 14.12.16)

Norsk helseinformatikk, syreplager (cited: 14.12.16)

P.Wahlquist, J.Carlsson, N-O Stålhammar et al. Validity of a Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire for Patients with Symptoms of Gastro-Esophageal Reflux Disease (WPAI-GERD)—Results from a Cross-Sectional Study. Value in health; 2002; 5:2;106-113

Id nummer: NO/PANTO/1216/0010

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *