De fleste av oss har halsbrann fra tid til annen. Men dersom du ofte plages av halsbrann og sure oppstøt, kan du ha det som kalles gastroøsofageal reflukssykdom.

DETTE KAN SKJE

Dersom magesyren kommer opp i spiserøret, opplever vi halsbrann. Dersom dette skjer ofte, over en lang periode, kan spiserøret få skader. En betennelse kan oppstå.

Skader fra syreeksponering kan være årsak til slimhinneforandringer i spiserøret som sår og arrdannelse. Det kan bli vanskelig å svelge mat.

 

TA KONTROLL

SOMAC Control® er et reseptfritt legemiddel for korttidsbehandling ved reflukssymptomer som hemmer syreproduksjonen. Dermed kan plagene lindres. Dette er en effektiv måte å ta kontroll over plagene på, og du trenger kun å ta én tablett daglig. Ta tabletten før et måltid, til samme tid hver dag. Les mer her!

 

SOMAC Control® er et reseptfritt legemiddel for korttidsbehandling ved reflukssymptomer (f.eks. halsbrann, sure oppstøt) hos voksne. Inneholder 20 mg pantoprazol. Dette legemiddelet gir nødvendigvis ikke umiddelbar lindring. Bør ikke brukes dersom du er gravid eller ammer. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

 

Referanser:

Helsenorge, halsbrann og sure oppstøt (cited: 14.12.16)

Brystbrannsykdom Norsk helseinformatikk (cited 14.12.16)
Pakningsvedlegg SOMAC Control®

Id nummer: NO/PANTO/1216/0010