Høyere vitamin D-nivåer knyttes til bedre fødselsrate blant kvinner i fertilitetsbehandling

Relevant to the content of the article
Forskningsresultater fra studien «Vitamin D and assisted reproductive treatment outcome: a systematic review and meta-analysis» viser at kvinner med tilstrekkelig D-vitaminstatus har 33 prosent bedre fødselsrate sammenlignet dem med et mangelfullt nivå.

Studieanalysen inkluderer 11 studier basert på 2700 kvinner under fertilitetsbehandling (IVF) og intracytoplasmatiske sperminjeksjoner (ICIS og/eller frossen embryooverføring) hvor vitamin D-status ble målt gjennom blodprøver.

Forskerne, som besto av et sammensatt team fra Tommy’s National Centre for Miscarriage Research, Birmingham University og Birmingham Woman’s and Children’s NHS Foundation Trust, var overrasket over det utbredte nivået av vitamin-D-utilstrekkelighet og opplyser at et bemerkelsesverdig funn var den høye forekomsten av lavt eller utilstrekkelig vitamin-D-nivå blant kvinnene som deltok i studien.
Forskerne fant at bare 26 prosent av kvinnene hadde tilstrekkelige konsentrasjoner av vitamin D, 35 prosent hadde mangelfulle konsentrasjoner, og 45 prosent hadde utilstrekkelige konsentrasjoner.

Les også: Disse gruppene er i risiko for lav D-vitaminstatus

Billig og tilgjengelig fertilitetsbehandling

Kvinner med tilstrekkelig vitamin D-status hadde 33 prosent høyere sjanse for å oppnå en positiv graviditetstest og fødsel av et levende barn enn de som hadde mangelfullt eller utilstrekkelig nivå med vitamin D. Det ble påpekt at abort ikke synes å være assosiert med D-vitaminstatus.

Behandling av D-vitaminmangel kan derfor være viktig hos kvinner som gjennomgår fertilitetsbehandling, og er en tilgjengelig og relativt billig behandling å gjennomføre.

Forskerne opplyser også at vitamin D kan være nyttig for kvinner som gjennomgår reproduksjonsbehandling, men at det er nødvendig med videre forskning for å teste utfallet av dette. De konkluderer med at en randomisert, kontrollert studie for å undersøke fordelene med D-vitaminbehandling bør vurderes.

 Nycoplus har D-vitamin i sortimentet

Se felleskatalogtekst for Nycoplus vitamin D3:

 

Kontraindikasjoner2

D-hypervitaminose. Nyresten (nefrolitiasis). Nefrokalsinose. Sykdommer eller tilstander som gir hyperkalsemi og/eller hyperkalsiuri. Alvorlig nyresvikt.

 

Forsiktighetsregler2

Skal brukes med forsiktighet ved svekket nyrefunksjon, og effekten på kalsium- og fosfatnivåene må overvåkes.  Ved langtidsbehandling bør serumkalsiumnivå og nyrefunksjon overvåkes. Tilleggsdoser med vitamin D bør tas under tett medisinsk oppfølging. Bør kun brukes under graviditet ved påvist vitamin D-mangel. Anbefalt daglig inntak ved graviditet er 400 IE, men høyere dose kan være nødvendig.

 

NO/NYP/0219/0038

Referanse:

  1. Chu, J., Gallos I., Tobias, A., et. al. Human Reproduction vol.33, utgitt 31.10.2017: Meta-analysis infertility. Vitamin D and assisted reproductive treatment outcome: a systematic review and meta-analysis
  2. Nycoplus preparatomtale, 10.08.2017, pkt.4.3, 4.4 og 4.6

 

Publisert juni 6, 2019

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 

Vi gjør oppmerksom på at denne siden er kun beregnet for helsepersonell.