Halsbrann omfatter et bredt spekter av plager, fra svært milde til mer uttalte. Mange med halsbrann oppsøker først apotek for hjelp 1). Din veiledning og kunnskap er derfor svært viktig for å hjelpe halsbrannkunden best mulig. Avdekk kundens behov og forsøk å finne ut hvilke behandlingsmål som er relevante for din kunde før du anbefaler medikament. Husk på alarmsymptomene – for å avdekke hvilke kunder som ikke er velegnet for egenbehandling.

 

Bildet over er ment å visualisere det store spekteret av halsbrannkunder, med fysiologisk «vanlig» refluks i en ende og alvorlig patologisk refluks i andre enden, og kan være til hjelp i møtet med halsbrannkunden. Et sted langs denne linjen går skillet mellom de kundene som er velegnet for egenbehandling og de som bør henvises til lege.

Til tross for store individuelle forskjeller hos personer med refluksplager finnes det tre ulike behandlingsmål 5):

1. Symptomlindring

2. Utsette tiden før symptomene kommer tilbake – (forlengelse av symptomfrihet)

3. Forebygge komplikasjoner (eller behandle allerede oppståtte komplikasjoner)

Still åpne spørsmål
Be kunden om å beskrive sin halsbrann – da kan det bli enklere å avgjøre hvilke behandlingsmål som er aktuelle for din kunde. Lytt til kundens beskrivelse av hvordan halsbrann påvirker eller ikke påvirker hverdagen for å avgjøre om utsettelse av tid før symptomene kommer tilbake kan være aktuelt for din kunde. Husk at behandling eller forebygging av komplikasjoner er ikke velegnet for egenbehandling.

Referanser:
1) Assessment report for Somac Control, procedure no. EMA/H/C/001098, London 08.05.2009. (28.07.2015)
2) J.M.Inadomi and A.M.Fendrick. PPI use in the OTC Era:Who to Treat, With What, and for How Long? Clinical Gastroenterology and hepatology 2005; 3:208-215
3) Legemiddelverket,preparatomtale Somac Control, asnitt 4.4.  http://www.ema.europa.eu/docs/no_NO document_library/EPAR_- Product_Information/human/001098/WC500054367.pdf (27.7.2015)
4) G.Holtmann, M-A. Bigard, P. Malfertheiner et. al. Guidance on the use of over-the-counter proton pump inhibitors for the treatment of GERD. Int J Clin Pharm (2011)33:493-500
5) E.C.Klinkenberg-Knol, H.P.M Festen, S.G.Meuwissen. Pharmacological Management of Gastro-Oesophageal Reflux Disease. Drugs 1995. 49 (5) 695-710.

Kanskje du også er interessert i å lese disse artiklene:

Halsbrann hos gravide
Gammel vane, vond å vende
Visste du at?
SOMAC control – en protonpumpehemmer
Alarmsymptomer – når egenbehandling ikke er egnet

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *