Følgende grupper er spesielt utsatt for lav vitamin D-status

Vitamin D er viktig for vedlikehold av skjelett og tenner, normalt opptak av kalsium, normal muskelfunksjon og normalt immunforsvar. Sollys er den viktigste kilden til vitamin D, da solstråler bidrar til å danne D-vitamin i huden. Det er få matvarer som inneholder vitamin D og de fleste er derfor avhengig av tilskudd for å få tilstrekkelig med vitamin D.

Følgende grupper er spesielt utsatt for lav vitamin D-status

Spedbarn

Det er viktig å sørge for tilstrekkelig med vitamin D for barnets utvikling av skjelett og tenner. Siden vitamin D ikke overføres til barnet via morsmelk, anbefales tran eller D-vitamindråper allerede fra 4 ukers alder. Morsmelkerstatning gir cirka 1 μg D-vitamin per 100 ml ferdig utblandet morsmelkerstatning. Avhengig av hvor mye morsmelkerstatning barnet får, kan mengden D-vitamintilskudd reduseres. Dersom barnet for eksempel får fem desiliter morsmelkerstatning i døgnet, kan mengden tilskudd halveres.

 

Slik får du spedbarn til å like tran

 

Barn og tenåringer

I barne- og ungdomsårene vokser kroppen, og da er det viktig å få tilstrekkelig med vitamin D. Vitamin D er spesielt nødvendig for at barns bein skal vokse og utvikles normalt. I følge de norske kostholdsundersøkelsene Småbarnskost (2007) og Ungkost 3 (2016) og 2017) får ikke barn og unge i seg nok vitamin D fra kostholdet til å dekke behovet.

 

Gravide

Den norske mor og barn-undersøkelsen viser at gravide ikke får i seg tilstrekkelig med D-vitamin gjennom kostholdet (Haugen et al. 2008). Både mor og barn trenger tilstrekkelig med vitamin D. På bakgrunn av dette anbefaler Helsedirektoratet at alle gravide tar tilskudd med D-vitamin i form av tran eller trankapsler. Med tran eller trankapsler vil gravide også få den viktige omega-3-fettsyren dokosaheksaensyre (DHA) som er viktig for fosteret utvikling av syn og hjerne, i tillegg til vitamin D. For de som ikke ønsker å ta tran eller trankapsler, er et rent tilskudd med D-vitamin et alternativ.

 

Eldre

Med alderen reduseres produksjon av vitamin D i huden. Personer  ≥75 år er anbefalt et dobbelt så høyt daglig inntak av D-vitamin, sammenlignet med yngre.  Eldre, samt de som er lite ute i dagslys, anbefales et tilskudd med D-vitamin for å oppnå tilstrekkelig inntak.

 

Personer med lys hud

Denne gruppen blir lett solbrent fordi de har mindre melanin i huden enn personer med mørkere hud. For å redusere risikoen for å bli solbrent bruker personer med lys hud ofte solkrem. Solkrem hindrer produksjon av vitamin D i huden.

 

Noen ikke-vestlige innvandrergrupper og personer med mørk hud

Det er vanskeligere for mørk hud å produsere nok vitamin D fra solen på grunn av større mengder melanin i huden. Melanin beskytter huden mot solstråling, som igjen påvirker produksjonen av D-vitamin. Denne gruppen trenger altså mer sollys for å danne vitamin D. Spesielt utsatt er kvinner som er tildekket av klær og således er mindre eksponert for solen. I tillegg er tran er en typisk norsk-tradisjon samt at Norge ligger så langt nord at det ikke produseres vitamin D fra solen i vinterhalvåret.

 

Personer som er mye inne:

Den viktigste kilden til vitamin D er sollys. Er man mye innendørs er man utsatt for å få lav vitamin D-status.

 

Alle som spiser lite fet fisk eller matvarer som er tilsatt vitamin D

Det er få kilder til D-vitamin i kostholdet. Fet fisk er hovedkilden til vitamin D, men noe de færreste spiser tilstrekkelig av. Gjennomsnittlig inntak av vitamin D fra kostholdet ligger langt under anbefalingene.

 

Veganere og Vegetarianere

Siden det i hovedsak er fet fisk som er kilden til vitamin D, kan disse gruppen være utsatt for lav vitamin D-status.

 

Personer med mage- og tarmsykdommer1,2

Sykdommer som kan gi nedsatt opptak av vitamin D er for eksemple inflammatorisk tarmsykdom (IBD) og cøliaki. Ved sykdom i mage/tarm kan slimhinnene i tarmen ødelegges slik at det blir vanskeligere å ta opp næringsstoffer. Denne gruppen bør rådføre seg med lege før oppstart med vitamin D.

 

Personer med overvekt/fedme3

Vitamin D er et fettløselig vitamin. Flere studier viser at personer med overvekt og fedme har et høyere behov for vitamin D.  Selv om det ikke er konkludert med at disse har et høyere behov enn normalt, bør de anses som en utsatt gruppe.

 

Personer som er slankeoperert

De som er slankeoperert kan få nedsatt absorbsjon av næringsstoffer, for eksempel vitamin D. Ved en slankeoperasjon reduserer størrelsen på magesekken, og hos mange fjernes mye av tynntarmen, noe som bidrar til at kroppen ikke rekker å utnytte næringsstoffene optimalt. Denne gruppen bør rådføre seg med lege før oppstart med vitamin D.

 

 

Produktoversikt Nycoplus

Nycoplus D-vitamin – kosttilskudd

Fås som håndkjøp i apotek.

Produkt Internasjonale

enheter 

Antall

tabletter

Veiledende

utsalgspris

Nycoplus D-vitamin 80 μg 3200 IE 100 210,-
Nycoplus D-vitamin 40 μg 1600 IE 100 169,-
Nycoplus D-vitamin 20 μg 800 IE 100 120,-
Nycoplus D-vitamin 10 μg 400 IE 100 99,-

 

 

Nycoplus D-vitamin – reseptbelagt

 

Produkt Antall μg Antall

tabletter

Veiledende

utsalgspris

Nycoplus vitamin D3 800 IE 20 μg 60 126,30

 

 

Referanser: 

 • Småbarnskost, Landsomfattende kostholdsundersøkelse blant 2 år gamle barn. Helsedirektoratet, Mattilsynet og Universitetet i Oslo, 2007
 • Ungkost 3, Landsomfattende kostholdsundersøkelse blant elever i 4. -og 8. klasse i Norge. Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Mattilsynet, 2016
 • Ungkost 3, Landsomfattende kostholdsundersøkelse blant 4-åringer i Norge. Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Mattilsynet, 2017
 • Dietary Supplements Contribute Substantially to the Total Nutrient Intake in Pregnant Norwegian Women. Haugen et al. 2008
 • Gode levevaner før og i svangerskapet. Helsedirektoratet 2016
 • Nordic Nutrition Recommendations. Nordic Council of Ministers 2014
 • Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Helsedirektoratet 2014
 • Norkost 3. En landsomfattende kostholdsundersøkelse blant menn og kvinner i Norge i alderen 18-70 år. Helsedirektoratet, 2012
 • Lamberg-Allardt et al. Vitamin D a systematic literature review for the 5th edition of the Nordic Nutrition Recommendations. Food & Nutrition Research 2013

 

 1. Crohns sykdom – nhi.no
 2. Vitamin D-mangel – nhi.no
 3. Slankeoperasjoner/fedmekirugi – nhi.no

 

 

Nycoplus vitamin D3 «Takeda»

D3-vitaminpreparat. ATC-nr.: A11C C05. 

KAPSLER, myke 800 IE:

Hver kapsel inneh.: Kolekalsiferol 800 IE tilsv. 20 μg, jordnøttolje, butylhydroksytoluen (BHT), hjelpestoffer. Fargestoff: Briljantblå FCF (E 133). 

Indikasjoner: 

Forebygging og behandling av vitamin D-mangel hos voksne, eldre og ungdom. Som supplement til behandling av osteoporose hos pasienter med vitamin D-mangel eller risiko for vitamin D-mangel.

Dosering:

Vitamin D-mangel hos voksne og eldre: Serumnivå <25 nmol/liter (<10 ng/ml): 1-4 kapsler (800-3200 IE) daglig i inntil 12 uker avhengig av alvorlighetsgrad av sykdom og behandlingsrespons. Serumnivå 25-50 nmol/liter (10-20 ng/ml): 1-2 kapsler (800-1600 IE) daglig. Langvarig vedlikeholdsbehandling og forebygging av vitamin D-mangel hos voksne og eldre: 1-2 kapsler (800-1600 IE) daglig. Supplement til behandling ved osteoporose hos voksne og eldre: 1 kapsel daglig. Vitamin D-mangel eller -insuffisiens hos barn >12 år: 1 kapsel daglig avhengig av alvorlighetsgrad av sykdom og behandlingsrespons. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Bør ikke brukes ved alvorlig nyresvikt. Se Forsiktighetsregler.

Administrering: Svelges med vann. Skal ikke tygges. 
Kontraindikasjoner:

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Peanøtt- eller soyaallergi. D-hypervitaminose. Nyresten (nefrolitiasis). Nefrokalsinose. Sykdommer eller tilstander som gir hyperkalsemi og/eller hyperkalsiuri. Alvorlig nyresvikt. 

Forsiktighetsregler:

Skal brukes med forsiktighet ved svekket nyrefunksjon, og effekten på kalsium- og fosfatnivåene må overvåkes. Risikoen for bløtvevsforkalkning må tas i betraktning. Hos pasienter med alvorlig nyresvikt, metaboliseres ikke vitamin D i form av kolekalsiferol på vanlig måte, og andre former for vitamin D må brukes. Ved langtidsbehandling bør serumkalsiumnivå og nyrefunksjon overvåkes, spesielt hos eldre som samtidig behandles med hjerteglykosider eller diuretika, og hos pasienter med høy tendens til stendannelse. Ved hyperkalsiuri (>300 mg, 7,5 mmol/24 timer) eller tegn på svekket nyrefunksjon, bør dosen reduseres eller behandlingen seponeres. Brukes med forsiktighet ved sarkoidose pga. fare for økt metabolisme av vitamin D til dets aktive form, og overvåkning av kalsiumnivå i serum og urin er nødvendig. Innholdet av vitamin D (800 IE) bør tas i betraktning når det forskrives andre legemidler som inneholder vitamin D. Tilleggsdoser med vitamin D bør tas under tett medisinsk oppfølging, og hyppig overvåkning av kalsiumnivå i serum og kalsiumekskresjon i urin er nødvendig. Behov for ekstra kalsiumtilskudd må vurderes individuelt. Oppfølging under behandling er nødvendig for å forhindre hyperkalsemi. 

Interaksjoner:

Samtidig bruk av fenytoin eller barbiturater kan redusere effekten av vitamin D pga. metabolsk aktivering. Samtidig bruk av glukokortikoider kan redusere effekten av vitamin D. Effekten av digitalis og andre hjerteglykosider kan forsterkes med oral administrering av kalsium kombinert med vitamin D. Nøye medisinsk overvåkning er nødvendig; EKG- og kalsiumovervåkning ved behov. Samtidig bruk av kolestyramin eller parafinolje kan redusere absorbsjonen av vitamin D. Actinomycin og fungicider av imidazoltyper forstyrrer vitamin D-aktiviteten ved å hemme omdanningen av 25-hydroksivitamin D til 1,25-dihydroksivitamin D via nyreenzymene, 25-hydroksivitamin D-1-hydroksylase. 

Graviditet, amming og fertilitet:

Graviditet: Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet ved høye doser. Bør kun brukes under graviditet ved påvist vitamin D-mangel. Anbefalt daglig inntak ved graviditet er 400 IE, men høyere dose kan være nødvendig. Ingen indikasjoner på teratogenisitet ved terapeutiske doser. Amming: Utskilles i morsmelk, og må tas i betraktning når barnet får ekstra vitamin D-tilskudd. Kan brukes under amming. Fertilitet: Begrensede data. Ingen forventet uønsket effekt på fertilitet ved normale, endogene nivåer av vitamin D. Bivirkninger: Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Stoffskifte/ernæring: Hyperkalsemi, hyperkalsiuri. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Kløe, utslett, elveblest. 

Overdosering/Forgiftning:

Akutt eller kronisk overdose kan gi hyperkalsemi pga. vitamin D-forgiftning. Kroniske overdoser kan føre til vaskulær kalsifisering og organkalsifisering som resultat av hyperkalsemi. Symptomer: Kvalme, oppkast, polyuri, anoreksi, svakhet, apati, tørste og forstoppelse. Behandling: Seponering (all inntak av vitamin D) og rehydrering. Se Giftinformasjonens anbefalinger for Vitamin D og analoger A11C C.

Egenskaper:

Virkningsmekanisme: Stimulerer opptak av kalsium i tarmen og i osteoid, og frigjøring av kalsium fra benvev. Stimulerer passiv og aktiv transport av fosfat. Hemmer utskillelse av kalsium og fosfat i nyrene, og produksjonen av parathyreoideahormon (PTH) i biskjoldkjertlene. Absorpsjon: Absorberes lett fra mage-tarmkanalen i nærvær av galle. Fordeling: Metabolittene sirkulerer i blodet bundet til et bestemt alfaglobin. Metabolisme: Hydroksyleres i lever og omdannes til 25-hydroksykolekalsiferol før videre hydroksylering i nyrene hvor den aktive metabolitten 1,25-dihydroksykolekalsiferol (kalsitriol) dannes. Utskillelse: Primært i galle og feces.

Basert på SPC godkjent av SLV: 10.08.2017. 

Pakning og pris (pr 06.11.17): 60 stk. (blister) 027364; 126,30 kr

 

NO/NYP/1117/0128

Publisert desember 5, 2017

2 Responses

  1. Hei Helen. Vi har et stor produktportefølje innen mange kategorier, men produktvalg er avhengig av årsak. Blant annet har vi hostesafter og brusetabletter mot slimhoste, tabletter med omega-3 som kan gi mindre oppgulp og ettersmak av fisk, laktasetabletter for de som ikke tåler laktose og melkesyrebakterier med kalsium som bidrar til at fordøyelsesenzymer fungerer normalt. Gå gjerne til apoteket for å få mer individuell veiledning. Hilsen Åse

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte produkter

Nycoplus

K2-vitamin

75 µg - 30 tabletter

Bidrar til å opprettholde normal benbygning og en normal blodlevring

 

Vi gjør oppmerksom på at denne siden er kun beregnet for helsepersonell.