Så mange som 25% av befolkningen er plaget med halsbrann, og mange av de som er plaget oppsøker apotek i første omgang for hjelp.¹,²

Til tross for store individuelle forskjeller hos personer med refluksplager, som for eksempel halsbrann, finnes det tre ulike behandlingsmål: 

–          Symptomlindring

–          Utsettelse av tiden før symptomene kommer tilbake

–          Forebygge komplikasjoner, eller behandle allerede oppståtte komplikasjoner. Kunder som beskriver dette er ikke velegnet for egenbehandling og bør henvises til lege.³,? 

Vi håper at inndelingen over kan være til hjelp i møtet med halsbrannkunden. Det er viktig å kartlegge kundens behov og la kunden selv få beskrive sine plager. Husk på at mange av de som er plaget med halsbrann oppsøker i første omgang apotek for hjelp.²

Referanser:
1) Sigterman KE, van Pinxteren B, Donis PA, et.al. Short-term treatment with proton pump inhibitors, H2-receptor antagonists and prokinetics for gastro-oesophageal reflux disease-like symptoms and endoscopy negative reflux disease (review). The cochrane Library 2013; 5:1-83
2) Assessment report for SOMAC Control, procedure.no EMEA/H/C/001098, London, 8.5.2009, Doc.Ref,:EMEA/374377/2009
3) E.C.Klinkenberg-Knol, H.P.M Festen, S.G.Meuwissen. Pharmacological Management of Gastro-Oesophageal Reflux Disease. Drugs 1995. 49 (5) 695-710
4) SOMAC Control SPC 10. mars 2014, www.legemiddelverket.no
 

Kanskje du også er interessert i å lese disse artiklene:

Takeda Nycomed AS endret navn til Takeda AS fra 1. juli 
Oppdateringer i Nycoplus-porteføljen
Designendringer Nycoplus
Hva er sink godt for? 
Nycopro Daglig bidrar til at fordøyelsesenzymer fungerer normalt
 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *