Hvordan kan du hjelpe halsbrannkunden best mulig?

Hjelpe halsbrannkunden
Det er, slik vi ser det, alltid en vurderingssak hvilke kunder som kan behandle refluksplager i samråd med apotek og hvilke kunder som bør oppsøke lege.

Tenk deg en lang linje med fysiologisk «vanlig» refluks i en ende og alvorlig patologisk refluks i andre enden. Langs denne linjen går det et eller annet sted et skille for hvilke plager som er så alvorlige at kunden bør henvises til lege for oppfølging og behandling, og hvilke plager som fint kan håndteres med egenbehandling i samråd med apotek.

Da PPIer ble reseptfrie ble dette skillet flyttet, og langt flere kunder er nå tiltenkt å kunne håndtere plager som halsbrann og sure oppstøt i samråd med apotek. Det er, slik vi ser det, alltid en vurderingssak hvilke kunder som kan behandle refluksplager i samråd med apotek og hvilke kunder som bør oppsøke lege.

Ved tilstedeværelse av alarmsymptomer skal det alltid henvises til lege.2 En foreslått rettesnor kan være å bruke de tre ordene sporadisk, tilbakevendende og vedvarende. Dette er ord som kan bety ulike ting for ulike personer, nettopp derfor er det så nyttig. Da vil kunden automatisk putte seg selv i den kategorien de synes de hører hjemme.

Sporadisk er kunder som en og annen gang opplever halsbrann, sure oppstøt eller andre refluksplager. Egenbehandling er velegnet.1

Tilbakevendende indikerer at halsbrann, sure oppstøt eller andre refluksplager kommer tilbake med
jevne eller ujevne mellomrom. Egenbehandling er ofte velegnet.3

Vedvarende er de som har plager som er der jevnlig/ svært ofte. Henvis til behandling i samråd med lege.2

Lykke til med halsbrannkunden!

Referanser:

1. SOMAC Control, EMA/H/C/001098, EPAR 08.05.2009. https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/somac-control-epar-public-assessment- report_en.pdf.
2. SPC SOMAC Control, avsnitt 4.2 og 4.4 25.06.2018. https://www.felleskatalogen.no/medisin/spc-somac-control-takeda-564026
3. G.Holtmann, M-A. Bigard, P. Malfertheiner et. al. Guidance on the use of over-the-counter proton pump inhibitors for the treatment of GERD. Int J Clin Pharm (2011)33:493-500, figur 1.

ID: NO/PANTO/0519/0004/13016

Publisert september 1, 2019

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 

Vi gjør oppmerksom på at denne siden er kun beregnet for helsepersonell.