Hva kan anbefales når barnet er tett i nesen?

Endelig er Rhinox nesedråper tilbake!

Hva kan anbefales når barnet er tett i nesen?

Når familiens minstemann er tett i nesen, kan det gå utover hele familien. Ikke bare kan en tett nese være svært ubehagelig og gjøre selv viktige ting som amming vanskelig, men den kan også gå utover nattesøvnen til både barnet og foreldrene. Heldigvis finnes noen enkle tiltak som kan bedre situasjonen betraktelig.

Tett nese hos de aller minste

Barn i alle aldre kan oppleve tett nese, og årsakene kan være mange. Mange tenker umiddelbart at en tett nese henger sammen med forkjølelse, men for barn under seks måneder er det sjeldent dette som er årsaken. For barn i denne alderen henger nemlig neselyden ofte sammen med andre ting, og er sjeldent alvorlig.

Ved rene nese- eller snorkelyder som ellers ikke plager barnet, er det ikke nødvendig å gjøre noe. Dersom du imidlertid opplever at den tette nesen gjør det vanskelig for barnet å la seg amme eller sove, kan det hjelpe å dryppe et par dråper morsmelk eller saltvannsdråper i barnets nesebor. Både morsmelk og saltvannsdråper bidrar til å skylle bort slim og skorper, og dette er ofte nok til å minke tettheten.

Barn over seks måneder

Fra halvtårsalderen er forkjølelse den vanligste årsaken til tett nese hos barn. Etter at barnet begynner i barnehagen, og fremdeles ikke har dannet antistoffer mot enkelte virus som de gjerne blir spesielt utsatt for her, kan nesa renne ofte.

En forkjølelse kan være veldig ubehagelig for de minste, blant annet fordi små barn er avhengig av mye søvn.

Nesehulrommene blir trangere når man ligger, og tettheten i nesen oppleves derfor som verre. Et godt tips kan være å bygge opp hodeenden på sengen til barnet med noen centimeter. Dette kan lette på trykket i nese og bihuler og samtidig redusere slimhinnehevelsen. Det er ikke farlig å la barnet sove slik, enten det er forkjølet eller ikke.

Endelig er Rhinox nesedråper tilbake!

Er barnet veldig plaget av tett nese, kan et godt alternativ være å bruke slimhinneavsvellende nesedråper. Rhinox skal bare brukes til barn under 2 år etter anbefaling fra lege, apotek eller helsesykepleier.

Referanser
Felleskatalogen, informasjon om forkjølelse (15.10.17)
Helsebiblioteket, (15.10.17)
Helsenorge (15.10.17)
Pakningsvedlegg Rhinox

 

 

Rhinox nesedråper – Sikkerhetsinformasjon
Barn under 2 år: Rhinox nesedråper skal bare brukes til barn under 2 år etter avtale med lege, apotek eller helsesykepleier. Barn under 10 år: Bør ikke brukes mer enn 5 sammen-hengende dager for å unngå medikamentell rhinitt (”rebound”effekt). Voksne og barn over 10 år: Bør ikke brukes mer enn 10 sammenhengende dager. Den anbefalte dosen må ikke overskrides. Ved uriktig bruk og høy dosering kan absorpsjon av oksymetazolin gi systemisk effekt, særlig hos barn.

Rhinox «Takeda»

Slimhinneavsvellende middel. ATC-nr.: R01A A05

NESEDRÅPER 0,1 mg/ml, 0,25 mg/ml og 0,5 mg/ml: 1 ml inneh.: Oksymetazolinhydroklorid 0,1 mg, resp. 0,25 mg og 0,5 mg, natriumklorid, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumedetat, metylhydroksypropylcellulose, renset vann.1 NESESPRAY 0,25 mg/ml og 0,5 mg/ml: 1 ml inneh.: Oksymetazolinhydroklorid 0,25 mg, resp. 0,5 mg, natriumklorid, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumedetat, renset vann. Indikasjoner: Nasal obstruksjon ved akutt rhinitt og sinusitt. Støttebehandling ved otitis media og allergisk rhinitt. Nyfødte og spedbarn med sugevansker som følge av nasal obstruksjon (nesedråper). Reseptfri bruk: Mot tett nese ved forkjølelse. Dosering: Nesedråper/nesespray 0,5 mg/ml: Voksne og barn >10 år: Bør ikke brukes i mer enn 10 dager sammenhengende. Nesedråper: 1/2 endosebeholder (ca. 3-5 dråper = ca. 60 μg) i hvert nesebor 2-3 ganger i døgnet. Nesespray: 1 spray (70 μg) i hvert nesebor 2-3 ganger i døgnet. Nesedråper/nesespray 0,25 mg/ml: Barn 2-10 år: Bør ikke brukes i mer enn 5 dager sammenhengende eller til barn <2 år. Nesedråper/nesespray: 1/2 endosebeholder (ca. 4 dråper = ca. 30 μg) eller 1 spray (35 μg) i hvert nesebor ikke mer enn 3 ganger i døgnet med minst 8 timer mellom hver dose. Nesedråper 0,1 mg/ml: Bør bare brukes til behandling av barn <2 år etter råd fra lege, apotek eller helsesøster. Saltvannsoppløsning bør være prøvd før behandling startes. Bør ikke brukes i mer enn 5 dager sammenhengende. Barn 1/2-2 år: 1/2 endosebeholder (ca. 4 dråper = ca. 12 μg) i hvert nesebor ikke mer enn 3 ganger i døgnet med minst 8 timer mellom hver dose. Spedbarn 4 uker-1/2 år: 2 dråper (ca. 6 μg) i hvert nesebor 15 minutter før måltid ikke mer enn 4 ganger i døgnet. Nyfødte inntil 4 uker: 1 dråpe (ca. 3 μg) i hvert nesebor 15 minutter før måltid ikke mer enn 4 ganger i døgnet. Administrering: Til bruk i nesen.Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Rhinitis sicca. Rhinox 0,25 mg/ml og 0,5 mg/ml: Behandling av barn <2 år. Forsiktighetsregler: Bør ikke brukes mer enn 5 dager sammenhengende til barn <10 år eller mer enn 10 dager sammenhengende til voksne og barn >10 år, for å unngå medikamentell rhinitt. Anbefalt dose må ikke overskrides. Ved uriktig bruk og høy dosering kan absorpsjon av oksymetazolin gi systemisk effekt, særlig hos barn. Nytte kontra risiko må vurderes ved glaukom, alvorlige hjerte- og karsykdommer, feokromocytom, metabolske sykdommer (f.eks. hypertyreose, diabetes). Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Oksymetazolin kan forsterke effekten av MAO-hemmere og indusere alvorlig forhøyet blodtrykk. Preparatet bør brukes med forsiktighet hos pasienter som tar, eller har tatt MAO-hemmere i løpet av de siste 2 ukene, eller som behandles med andre legemidler som øker blodtrykket. Graviditet, amming og fertilitet: Preparatet kan brukes under graviditet og amming i terapeutiske doser. Bivirkninger: Lokal irritasjon kan forekomme (svie/brennende følelse). Bruk gjennom lengre tid kan gi slimhinneirritasjon med medikamentell rhinitt, slimhinneødem og hypersekresjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Luftveier: Nysing, tørrhet i munn og hals. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Nevrologiske: Uro, irritabilitet, insomni hos barn. Overdosering/Forgiftning: Risiko for effekt på hjerte, kretsløp og sentralnervesystemet. Symptomer: Adrenerge effekter som blodtrykksstigning, palpitasjoner, takykardi og nervøsitet. Symptomer kommer ofte innen 1 time. Uro, svimmelhet, skjelvinger, ulike grader av CNS-depresjon ned til koma, men også CNS-eksitasjon forekommer. Ev. kramper og hypotensjon, men kan også gi takykardi og hypertensjon. Uregelmessig respirasjon. Mild hypotermi. Perifer vasokonstriksjon, kalde ekstremiteter. I sjeldne tilfeller av overdose, nesten utelukkende hos barn, har symptomene vært hurtig eller ujevn puls, forhøyet blodtrykk og noen ganger uklar bevissthet. Behandling: Symptomatisk behandling vurderes ved overdose. Kull hvis indisert. Brekkmiddel er kontraindisert. Diazepam ved kramper. Se Giftinformasjonens anbefalinger R01A A05 på www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Klassifisering: Lokaltvirkende sympatomimetikum med slimhinneavsvellende effekt. Virkningsmekanisme: Karkontraksjon som følge av alfaadrenerg stimulering. Virkningen kommer raskt og varer 6-12 timer. Pakninger uten resept: Nesedråper endosebeholdere inntil 20 stk. og nesespray med dosepumpe inntil 10 ml er unntatt fra reseptplikt. Pakninger og priser: Nesedråper: 0,1 mg/ml: 20 × 0,3 ml (endosebeholdere) 542068. 0,25 mg/ml: 20 × 0,3 ml (endosebeholdere) 542050. 0,5 mg/ml: 20 × 0,3 ml (endosebeholdere) 542043. Nesespray: 0,25 mg/ml: 10 ml (flaske m/dosepumpe) 571174. 0,5 mg/ml: 10 ml (flaske m/dosepumpe) 571299. Basert på SPC godkjent av SLV: 01.08.2018

NO/VAR/0319/0003/12972

Publisert april 10, 2019

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Relaterte produkter

Nycomed

Rhinox nesespray

0,5 mg / ml

Nesespray

Nycomed

Rhinox nesespray

0,25 mg/ml

Nesespray for barn

 

Vi gjør oppmerksom på at denne siden er kun beregnet for helsepersonell.