Kveldsmøte om halsbrann for apotekansatte

Halsbrann – nyttig kunnskap for god egenbehandling

Omtrent 25 % av den voksne befolkningen opplever halsbrann og mange med halsbrann oppsøker apotek for råd og veiledning ¹ ².

Dette fagseminaret gir deg en gjennomgang av halsbrann, hvilke egenbehandlingsalternativer som finnes samt gode tips til kundemøtet i selvvalget med halsbrannkunden.

Velkommen til et spennende fagseminar om halsbrann.

Dag:   Dato: Tid: Sted:
Tir. 09.05 18:00 Kristiansund Scandic Kristiansund
Tor. 11.05 18:00 Lillestrøm Thon Hotel Arena

 

Program

18:00 Lett servering
18:30- 20:15 Foredrag om halsbrann
Det legges opp til et kvarters pause underveis.

 

Vi ser frem til et interessant møte og håper mange av dere har anledning
til å komme. Bindende påmelding to uker før møtet.
Påmelding til Ingrid Wigum Gjersvold:
tlf. +47 977 04 845
e-post: kveldsmoter@takeda.com
Vi gjør oppmerksom på at det ikke lenger er mulig å melde seg på via faks.

 

Vennlig hilsen

Takeda

 

Meld deg på her

Meld deg på her (halsbrann)

1) Sigterman KE, van Pinxteren B, Bonis PA, et al. Short-term treatment with proton pump inhibitors, H2-receptor antagonists and
prokinetics for gastro-oesophageal reflux disease-like symptoms and endoscopy negative reflux disease (Review). The Cochrane Library
2013; 5: 1-83. 2) Assessment report for Somac Control, Procedure No. EMEA/H/C/001098, 08.05.2009,
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/001098/WC500054370.pdf

id.nr: 016069

Publisert mars 3, 2017

 

Vi gjør oppmerksom på at denne siden er kun beregnet for helsepersonell.