Økt innhold av folsyre (folat) og endret dosering på kalsium i Nycoplus-produkter

Endring i regelverket fører til produktoppdateringer

Økt innhold av folsyre (folat) og endret dosering på  kalsium i Nycoplus-produkter

Helse- og omsorgsdepartementet endret Kosttilskudd-forskriften 31. mai 2017¹. En av endringene var at maksimumsgrensen for folsyre (folat) ble økt fra 200 til 960 μg per døgndose avhengig av alder. Denne grensen er basert på Mattilsynets vurderinger av øvre sikkerhetsnivå, inntak i befolkningen og anbefalt daglig inntak. Samtidig ble maksimumsgrensen for kalsium redusert, noe som påvirker anbefalt døgndose for voksne.

400 μg folsyre ikke bare i forbindelse med svangerskap
Tilskudd av 400 μg folsyre anbefales under planlegging av graviditet og de første tre månedene inn i svangerskapet for å forebygge nevralrørsdefekt som ryggmargsbrokk. Dette i tillegg til folat fra et variert kosthold. Likevel er det slik at dagsbehovet for alle kvinner i fertil alder er på 400 μg.² Menn har et litt lavere behov på 300 μg. Siden kostholdsundersøkelser viser at både gravide kvinner³ og den generelle befolkningen i Norge⁴ har et gjennomsnittlig inntak av dette B-vitaminet som er lavere enn anbefalt, er vi glade for at vi nå har lov til å selge tilskudd med 400 μg folsyre uten spesiell dispensasjon slik det var krav om tidligere. Tidligere var det 400 μg folsyre kun i Nycoplus Folsyre og Nycoplus Gravid. Nå vil dette også gjelde Nycoplus Multi, Nycoplus Multi uten A, D og K, Nycoplus Omega-3 Multi, Nycoplus B-kompleks og Nycoplus Mamma. Det er ingen endring i Nycoplus Multi Barn og Nycoplus Multi Vitaminmikstur, siden disse er tilpasset barn som har et lavere behov for folsyre.

Endret dosering på kalsium
I produkter med kalsiuminnhold på 500 mg per tablett har anbefalt døgndose endret seg fra 1-2 tabletter for alle aldre til nå 1-2 tabletter for barn under 11 år og 1 tablett fra 11 år og oppover. En av endringene i den nye kosttilskuddforskriften var at maksimumsgrensen for kalsium ble redusert avhengig av alder. Denne grensen er basert på Mattilsynets vurderinger av øvre sikkerhetsnivå, inntak i befolkningen og anbefalt daglig inntak. Mange barn og unge får mindre kalsium fra kosten enn voksne, mens behovene er høyere. De kan derfor trenge mer fra tilskudd enn voksne. Det er viktig å huske på at anbefalt daglig inntak er som tidligere, så en tablett på 500 mg vil ikke dekke hele dagsbehovet for alle aldersgrupper.

Anbefalt daglig inntak og lovlig maksimumsinnhold per døgndose av kalsium
Alder Anbefalt daglig inntak² Maksimumsinnhold per anbefalte døgndose i kosttilskudd¹
1-3 år 600 mg 1026 mg
3-11 år 600-900 mg* 1052 mg
11-18 år 900 mg 776 mg
Fra 18 år 800 mg** 705 mg

 

*2-5 år: 600 mg, 6-9 år: 700 mg, 10-18 år: 900 mg

**10-20 år: 900 mg

 

Referanser
1. Kosttilskuddforskriften https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-05-20-755
2. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Helsedirektoratet 2014
3. Haugen et al. Dietary Supplements Contribute Substantially to the Total Nutrient Intake in Pregnant Norwegian Women. Ann Nutr Metab 2008;52:272–280
4. Norkost 3. Helsedirektoratet 2012

NO/VAR/0319/0003/12972

Publisert april 10, 2019

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 

Vi gjør oppmerksom på at denne siden er kun beregnet for helsepersonell.