• Omtrent 25% av voksne oppleverhalsbrann (månedlig) 1)
  • Omtrent 5% av voksne opplever halsbrann daglig 1)
  • Halsbrann er et økende problem – andel voksne med minst ukentilge plager ble nesten doblet i perioden 1995-97 til 2006-09. Dette kan delvis forklares med økt forekomst av overvekt og fedme 2)
  • Mange med halsbrannplager oppsøker først apotek 3)
  • Halsbrann er ikke en sykdom i seg selv, men det hyppigste symptomet ved gastroøsofageal reflukssykdom 4)
Referanser:
1) Sigterman KE, van Pinxteren B, Bonis PA, et al. Short-term treatment with proton pump inhibitors, H2-receptor antagonists and prokinetics for gastro-oesophageal reflux disease-like symptoms and endoscopy negative reflux disease (Review). The Cochrane Library 2013; 5: 1-83.
2) E. Ness-Jenssen, Stadig mer halsbrann. Tidsskr Nor Legeforen Nr. 5-6. 2012; 132:518
3) Assessment report for Somac Control, procedure no. EMA/H/C/001098, London 08.05.2009. (28.07.2015)
4) Gastroøsofagealreflukssykdom. Norsk elektronisk legehåndbok, 2015. http://legehandboka.no/magetarm/tilstander-og-sykdommer/spiseror/gastroosofagealreflukssykdom-2293.html (02.10.2015)

Kanskje du også er interessert i å lese disse artiklene:

Din veiledning er viktig for halsbrannkunden
Halsbrann hos gravide
Gammel vane, vond å vende
SOMAC control – en protonpumpehemmer
Alarmsymptomer – når egenbehandling ikke er egnet

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *