Ibumetin
Gel 5% 75 mg
Gel mot milde til moderate lokale smerter

Bruksområde for Ibumetin® gel 5% 75 mg

Ibumetin® gel er et reseptfritt legemiddel som inneholder 5 % ibuprofen. Ibumetin gel brukes ved milde til moderate lokale smerter i forbindelse med forstuing eller forstrekning.

Bruk ikke Ibumetin gel hvis du er overfølsom (allergisk) overfor ibuprofen, acetylsalisylsyre, andre betennelsesdempende legemidler eller de andre innholdsstoffene i Ibumetin gel, dersom huden er skadet, f. eks ved eksem, akne eller åpne sår eller de siste 3 måneder av graviditeten.

Produktinformasjon

Kan brukes av

Kan brukes av barn over 12 år
Skal ikke brukes av gravide Rådfør deg alltid med legen.

Dosering

Voksne

Gelen smøres

Inntil 3 x daglig

  • Unngå å få gelen på slimhinner eller i øyne.
  • Ibumetin kan gjøre det vanskeligere å bli gravid.
  • Avbryt behandlingen hvis det oppstår utslett

Slik gjør du det

  1. Gelen appliseres på det smertefulle eller betente området
  2. inntil 3 ganger daglig.
  3. Mengde gel bør ikke overstige 15 g pr. dag

Ibumetin® gel er et reseptfritt legemiddel som inneholder ibumetin . Brukes ved milde til moderate smerter ved forstuing eller forstrekning. Til voksen og barn over 12 år. Skal ikke brukes av personer som er ømfintlige overfor acetylsalisylsyre, ibuprofen eller andre betennelsesdempende midler. Skal ikke brukes av gravide i de 3 siste måneder av graviditeten. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Lignende produkter