Kestine
10 mg 10 stk
antihistamin/ allergimedisin

Bruksområde for Kestine® 10 mg 10 stk

Kestine er et antihistamin og virker mot plager ved allergi.

Kestine kan brukes av voksne og barn over 12 år til korttidsbehandling av øye- og neseplager ved allergi, for eksempel pollenallergi. Ved bruk uten resept forutsettes det at det foreligger en sikker diagnose (vanligvis bekreftet av lege) og at du har kjennskap til allergiens symptomer.

Kestine bør anvendes med forsiktighet av personer som har leversykdom. Gjør legen din oppmerksom på det, spesielt om du har alvorlig leversykdom.

Produktinformasjon

Kan brukes av

Skal ikke brukes av barn
Skal ikke brukes av gravide . Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er gravid eller ammer.

Dosering

Voksne og barn over 12 år

1 tablett (10 mg)

1 x daglig

  1. 1 tablett (10 mg) 1 gang daglig.
  2. Du bør ta tablettene om morgenen sammen med mat.
  3. Hvis plagene ikke forsvinner etter 7 dagers behandling bør lege kontaktes.

Kestine® er et reseptfritt legemiddel som brukes til korttidsbehandling av nese og øyeplager ved allergi hos voksne og barn over 12 år. Rådfør deg med lege hvis du er gravid eller planlegger å bli gravid, hvis du har alvorlig leversykdom, har en intoleranse for laktose, eller hvis plagene ikke forsvinner etter 7 dagers behandling, bør lege kontaktes. Les pakningsvedlegget nøye.

Lignende produkter