Nycoplus
K2-vitamin
Viktig for benhelsen.

Bruksområde for Nycoplus® K2-vitamin 75 µg

Bidrar til å opprettholde normal benbygning.

Bidrar til normal blodlevring.

Produktinformasjon

75 µg Vitamin K

Se innholdsfortegnelsen

Meld deg på nyhetsbrevet for helsepersonell

1 tablett inneholder: %*
Vitamin K75 µg100
* Av referanseverdi

Dosering

Voksne

1 tablett

Daglig

  • Inneholder ikke gelatin
  • Laktosefri
  • Inneholder ikke sitrus
  • Glutenfri
  • Ingen animalske ingredienser

Innhold

Ingredienser: fyllstoffer, (kalsiumfosfater, cellulose, silisiumoksid), overflatebehandlingsmidler (magnesiumsalter av fettsyrer, fettsyrer), menaquinon (vitamin K2).

SPØRSMÅL OG SVAR

Spørsmål og svar om Nycoplus K₂-vitamin

Det finnes dokumentasjon på lengre halveringstid av K₂, som resulterer i mer stabile og høyere serumnivåer.⁹ For øvrig har både vitamin K₁ og K₂ dokumentert effekt på benhelse.

⁹Schurgers LJ et al.Vitamin K-containing dietary supplements: comparison of synthetic vitamin K1 and natto-derived menaquinone-7. Blood. 2007; 109:3279-83.

Vitamin K₂ bør tas av personer som ønsker å ta vare på benhelsen sin, som ikke allerede tar et tilskudd med vitamin K.

Doseringen er 1 svelgetablett daglig. Svelgetablettene er uten gelatin, gluten, laktose og sitrus, og inneholder ingen animalske ingredienser.

Den varianten av vitamin K₂ som finnes i Nycoplus vitamin K₂ 75 µg, er en ren, syntetisk menakinon-7 (den aktive delen av vitaminet) som er godkjent i EU som novel food («ny mat»). Kosttilskudd som er basert på natto inneholder ofte ikke bare den aktive delen menakinon-7, men også andre typer ikke-aktive menakinoner.

Personer som bruker legemidlet warfarin (Marevan) bør snakke med legen sin før de begynner med et tilskudd med vitamin K. 

Selv om det ikke er satt noen øvre anbefalte grense for vitamin K, anbefales det ikke å kombinere flere produkter med vitamin K. 

I Nycoplus Multi, Nycoplus Multi Barn, Nycoplus Omega-3 Multi og Nycoplus Calcium + K og D₃ brukes vitamin K₁, mens Nycoplus Vitamin K₂ 75 µg, som ble lansert 1. september 2014, inneholder vitamin K₂. Nycoplus Ledd inneholder også vitamin K2.

EUs mattrygghetsorgan EFSA skiller ikke mellom vitamin K₁ og K₂ når de har konkludert at vitamin K bidrar til å opprettholde normal benbygning.⁷

Referanser

⁷COMMISSION REGULATION (EU) No 432/2012 of 16 May 2012

Vitamin K finnes ikke i den norske matvaretabellen, men beregnet innhold av vitamin K basert på norske kostregistreringer tyder på at inntaket er under halvparten av det som er optimalt.²
I Hordalandstudien var beregnet inntak høyere, men denne var basert på food frequency questionnaires fremfor kostregistreringer og dermed kan inntaket overestimeres lettere.⁴ I den nyere undersøkelsen Norkost 3 er foreløpig ikke inntaket av vitamin K beregnet.⁵

Referanser

²Drevon et al. Biologiske effekter av vitamin K og forekomst i norsk kosthold. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124:1650-4

⁴ ⁷Apalset et al. Dietary vitamins K1, K2 and bone mineral density: the Hordaland Health Study. Arch Osteoporos (2010) 5:73–81

⁵Norkost 3. En landsomfattende kostholdsundersøkelse blant men og kvinner i alderen 18-70 år, 2010-2011. Helsedirektoratet 2011.

Nordiske anbefalinger for ernæring angir at 1 μg/kg/dag vitamin K er tilstrekkelig for både barn og voksne, men de har ikke fastsatt noen endelig anbefalt inntak.³ De britiske anbefalingene er de samme; 1 μg/kg/dag, mens amerikanske anbefalinger ligger på totalt 2-75 μg/dag for barn avhengig av alder, 90 μg/dag for kvinner og 120 μg/dag for menn. Det skilles ikke mellom de to variantene av vitaminet. Det er ikke satt noen øvre anbefalt inntak av vitamin K.

Referanser

³Nordic Nutrition Recommendations 2012, 5. utgave, Nordic Council of Ministers

Hovedkildene til vitamin K₁ er grønne bladgrønnsaker, enkelte planteoljer (raps-, soya- og olivenolje, men ikke mais- og solsikkeolje) og margarin. Vitamin K₂ produseres av bakterier i tarmen, men noe finnes også i egg, kylling, lever, enkelte modne oster og gjærede produkter som natto (gjærede soyabønner) som hovedsakelig spises i Japan.

Vitamin K er fellesbetegnelsen på ulike kjemiske former av vitaminet. Disse har en rekke funksjoner i kroppen.Den mest kjente funksjonen er blodlevring (koagulering), men det er også nå godt dokumentert at vitamin K er viktig for benhelsen. Det finnes to ulike naturlige former av vitaminet: vitamin K₁ (fyllokinon) og K₂ (menakinon). Absorpsjonen av vitamin K er relativt lav, og i motsetning til andre fettløselige vitaminer er lagret lite og omsetningen rask.¹ Det er derfor viktig med regelmessig tilførsel.

Referanser

¹Drevon og Blomhoff. Mat og medisin. 6.utg 2012

Relaterte artikler

Ønsker du mer informasjon kan du lese mer her

Lignende produkter