Pamol
500mg
Smertestillende og febernedsettende

Bruksområde for Pamol® 500mg

Pamol® 500 mg er et reseptfritt legemiddel. Pamol 500 mg er en smertestillende, febernedsettende tablett for barn over 15 kg og voksne. Pamol virker raskt og brukes ved kortvarige, lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel- og leddsmerter ved for eksempel forkjølelse. Brukes også ved feber.

Pamol inneholder virkestoffet paracetamol

Produktinformasjon

Kan brukes av

Kan brukes av barn fra 3 år oppover
Kan brukes av ammende og gravide Rådfør deg allikevel med lege før bruk av Pamol dersom du er gravid.

Dosering

15-25 kg (3-7 år) / 25-40 kg (7-12 år)

1/2 tablett / 1 tablett

inntil 3 ganger i døgnet

Over 40 kg (12 år)

1-2 tabletter

inntil 3 ganger i døgnet

Voksne

1-2 tabletter

inntil 3 ganger i døgnet

Pamol® et reseptfritt legemiddel som inneholder paracetamol. Brukes for barn over 15 kg og voksne ved kortvarige lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel- og leddsmerter, f.eks. ved forkjølelse og feber. Ubehag ved feber. Ved høy feber må lege kontaktes. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Lignende produkter