Hvem er halsbrannkunden?

Er du klar over at: I overkant av 6 % av kundene som besøker apotek kommer for å kjøpe, få råd og veiledning om akkurat halsbrann.1 Omtrent 25 % av voksne opplever halsbrann (månedlig.)2 Omtrent 5 % av voksne opplever halsbrann daglig.2 Halsbrann er et økende problem. Andel voksne med minst ukentlige plager ble nesten … Les videre

Les mer…

Egenbehandling av halsbrannplager Hva kan du som apotekansatt bidra med?

Egenbehandling av halsbrann handler om å behandle symptomet i seg selv i de tilfelle dere vurderer at det er liten sjanse for at kunden har eller står i fare for å få komplikasjoner, eller at halsbrannen ikke kan skyldes en alvorlig bakenforliggende årsak. Dere spiller en viktig rolle i kartlegging av pasientens behov, identifisering av … Les videre

Les mer…